Bogdan Rymarowicz - wieloletni współpracownik stowarzyszenia - nie żyje

     Z żalem informujemy, że 14 marca 2013 r. w wyniku tragicznego wypadku, zginął Bogdan Rymarowicz, wieloletni współpracownik stowarzyszenia. Podczas prac przygotowawczych do remontu komina miał również zasłonić gniazdo sokołów wędrownych. Ptaki mają alternatywne gniazdo na sąsiednim obiekcie. Podczas prac na kominie z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn nastąpił upadek z dużej wysokości ze skutkiem śmiertelnym. Więcej szczegółów nie znamy. 

 

     Bogdan Rymarowicz - mieszkający w Toruniu - współpracował z nami jeszcze przed powstaniem Stowarzyszenia. Prawie wszystkie sztuczne gniazda sokołów wędrownych, zlokalizowane na budowlach w Polsce, zostały zainstalowane przez Niego. Pomagał również w utrzymaniu ich w dobrym stanie technicznym.

Pogrzeb odbył się 19 marca br. w Toruniu.

Rodzinie i znajomym składamy wyrazy współczucia.

Bogdan Rymarowicz  podczas montażu jednego z gniazd dla sokołów wędrownych w roku 2006