Dołącz do nas

Witamy w naszej społeczności - opowiedz o sobie i dołącz...
Captcha
Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony, mamy nadzieję że zostaniesz!


Na wyżej podany adres e-mail wyślemy prośbę o potwierdzenie rejestracji w naszym serwisie. Powinieneś to zrobić w ciągu 30 dni od chwili wysłania formularza rejestracyjnego.
Po potwierdzeniu przez Ciebie rejestracji nasi Administratorzy zweryfikują i zatwierdzą Twój wniosek.
Zatwierdzanie nowych kont następuje zazwyczaj nie później niż w następnym dniu roboczym licząc od dnia potwierdzenia adresu e-mail przez Użytkownika. W sezonie lęgowym sokołów ten okres może się wydłużyć.
Pamiętaj, że adres e-mail użytkownika musi być poprawny i aktywny przez cały czas użytkowania konta w serwisie.

Pamiętaj również o właściwym doborze loginu, gdyż nie ma możliwości jego późniejszej zmiany.
Zdecydowanie odradzamy podawanie jako loginu adresu e-mail.
Login może składać się wyłącznie z małych i/lub dużych liter oraz cyfr. Nie należy używać polskich znaków diakrytycznych, a także znaków typu spacja, kropka, przecinek, wykrzyknik, etc. Nie należy używać znaków specjalnych typu: @#%_^*& etc..
Stworzenie loginu wbrew poadnym wyżej zasadom może spowodować trudności w korzystaniu z niego czy wręcz może uniemożliwić poprawne zarejestrowanie konta.
Stowarzyszenie "SOKÓŁ", które jest właścicielem i administratorem tej strony internetowej jest organizacją pożytku publicznego non-profit.
Niniejszy serwis internetowy finansowany jest z dotacji i darowizn pochodzących od instytucji publicznych, innych organizacji, osób prywatnych i użytkowników.
Jeśli możesz to wspieraj naszą pracę aktywną obecnością na stronie a także datkami w kwotach, które uznasz za stosowne.
Dziękujemy...