Reintrodukcje sokołów wędrownych - 2012

Rok 2012 to już trzeci sezon naszych intensywnych reintrodukcji sokoła wędrownego w Polsce. Kontynuowaliśmy wsiedlenia w dotychczasowych czterech lokalizacjach, tj. Nadleśnictwa Włocławek, Barlinek, Żmigród i Nowe Ramuki. Łącznie udało się w tych czterech miejscach wypuścić 71 ptaków. Ponadto wzięliśmy udział w reintrodukcji 4 młodych sokołów w Nadleśnictwie Krynki, która realizowana jest niezależnie od naszego głównego Programu. Przekazaliśmy do reintrodukcji w Krynkach 2 sokoły wędrowne z naszych zasobów. Wszystkie pisklęta w ramach tej reintrodukcji zostały przez nas zaobrączkowane zgodnie z zasadami przyjętymi od początku programu.  

Tegoroczne reintrodukcje po raz kolejny sfinansowane zostały z funduszy uzyskanych z mechanizmu 1% oraz dzięki wsparciu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Olsztynie i Wrocławiu. Otrzymaliśmy również nieodpłatnie po dwa młode sokoły do reintrodukcji z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (Zbigniew Bonczar) oraz Zespołu Szkół Leśnych w Tucholi (Mariusz Nowogrodzki). Łącznie reintrodukowano 75 sokołów wędrownych w  2012 roku. Ze znanych nam stanowisk dzikich sokołów wędrownych wyleciało 30 młodych. To daje nam łącznie już ponad 100 młodych sokołów, które zasiliły w tym roku dziką populację w Polsce !!!

Wykres przedstawia ilości reintrodukowanych sokołów wędrownych w Polsce  wraz z liczbą ptaków urodzonych na wolności. Ostatnie trzy lata, to reintrodukcje prowadzone przez Stowarzyszenie Sokół w ramach nowego programu reintrodukcji

Wykres wyraźnie pokazuje coraz mniejszą ilość reintrodukowanych sokołów w poprzednim programie restytucji sokoła oraz rolę, jaką odgrywa obecnie nasze Stowarzyszenie. Wiele czynników złożyło się to, że poprzedni program przestał działać. Spowodowały one likwidację lub ograniczenie działalności ośrodków hodowli sokoła wędrownego dotychczas biorących udział w Programie. Na szczęście otworzenie się Polski na Europę, dostępność środków unijnych oraz możliwość pozyskiwania środków na naszą działalnośc z odpisu 1% podatku PIT, pozwoliły na rozpoczęcie nowego etapu w Polskim Programie Restytucji Sokoła Wędrownego. Liczymy, że kontynuując wsiedlenia z podobnym nasileniem przez kolejne kilka-kilkanaście lat, doprowadzimy do szybkiej odbudowy ekotypu nadrzewnego sokoła na terenie Polski.

W poszczególnych miejscach wypuścilismy:Włocławek - 18 ptaków w dwóch terminach; Barlinek - 18 ptaków w trzech terminach; Żmigród - 19 ptaków w dwóch terminach; Nowe Ramuki - 16 ptaków w dwóch terminach. Nadleśnictwo Krynki wypuściło 4 ptaki w jednym terminie. W Nadleśnictwi Barlinek nadal wsiedlamy sokoły w pobliżu miejsca naturalnego lęgu, aby doprowadzić do powstawania tam kolejnych stanowisk lęgowych.

Poza licznymi polskimi instytucjami i organizacjami Program reintrodukcji realizowany jest we współpracy  z Niemieckim Zakonem Sokolników DFO, który po zakończeniu reintrodukcji w Niemczech prowadzi hodowlę sokołów na nasze potrzeby. Prowadzimy także rozmowy o rozszerzeniu Programu na Litwę i Białoruś. Mamy nadzieję, że projekt międzynarodowy pozwoli jeszce szybciej zbudować liczną nadrzewną populację sokołą wędrownego w całym regionie jego byłego występowania.

Wsiedlanie sokołów do sztucznego gniazda w Nadleśnictwie Włocławek

Młode sokoły w sztucznym gnieździe

Młode sokoły na oblocie po otwarciu sztucznego gniazda


Reintrodukcje w roku 2012 zostały przeprowadzone dzięki środkom uzyskanym z 1% oraz wsparciu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Olsztynie i Wrocławiu.

 

WFOŚiGW

w Toruniu

WFOŚiGW

w Olsztynie

WFOŚiGW

we Wrocławiu