Reintrodukcje sokołów wędrownych - 2013

Rok 2013 jest czwartym sezonem naszych intensywnych reintrodukcji. Kontynuowaliśmy wsiedlenia w dotychczasowych czterech lokalizacjach, tj. Nadleśnictwa Włocławek, Barlinek, Żmigród i Milicz oraz Nowe Ramuki. Łącznie udało się w tych czterech miejscach wypuścić w tym roku aż 138 ptaków. Tak dobry wynik udało się osiągnąc dzięki kontynuacji współpracy z DFO (Niemieckim Zakonem Sokolników), ale przede wszystkim dzięki otrzymanej w tym roku dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. W poszczególnych miejscach otrzymaliśmy równiez w sparcie z WFOŚiGW w Toruniu, WFOŚiGW we Wrocławiu, WFOŚiGW w Olsztynie, zakładów Barlinek SA., Nadleśnictwa Nowe Ramuki oraz własnych środków uzyskanych z 1%. Poza zakupionymi sokołami z poszczególnych funduszy, otrzymaliśmy nieodpłatnie cztery ptaki z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (prof. Zbigniew Bonczar).

Ponadto wzięliśmy udział w reintrodukcji 4 młodych sokołów w Nadleśnictwie Krynki, która realizowana jest niezależnie od naszego głównego Programu. 

Na początku sezonu mieliśmy pewne obawy, czy uda nam się pozyskać chociaż minimalną założoną ilość sokołów tj. 80, po cichu marzyliśmy nawet o stu sokołach, które wypuścimy. W trakcie sezonu okazało się jednak, ze udało się pozyskać zdecydowanie więcej niż planowaliśmy. W tym miejscu należą się wielkie podziękowania dla naszego społecznego koordynatora z Niemiec Pani Elisabeth Leix, dzięki której udało się zakupić z niemiec aż 40 osobników. Chociaż nie jest to tegoroczny rekord, to w porównaniu z zeszłym rokiem, znaczący wzrost. Z Czech zakupiliśmy 46 sokołów, ze Słowacji 10 oraz 6 z Holandii, dzięki pomocy tamtejszego klubu sokolników Orde der Nederlandse Valkeniers, z którym nawiązaliśmy współpracę. Oczywiście najważniejszym dla nas źródłem są krajowe hodowle sokolników, z których mamy 36 sokołów wędrownych, w tym 4 otrzymaliśmy nieodpłatnie. 

I tak odpowiednio, w Nadleśnictwie Włocławek wsiedliliśmy 38 sokołów, w tym za pierwszym razem jednorazowo przywieźliśmy aż 25 ptaków. Jest to jak na razie największe jednorazowe wsiedlenie sokołów w jednym miejscu. W Nadleśnictwach Żmigród i Milicz wsiedliliśmy 40 ptaków. W Nadleśnictwie Barlinek 32 oraz w Nadleśnictwie Nowe Ramuki - 28 osobników. Niezależnie od naszego programu Nadleśnictwo Krynki, koło Białegostoku, wsiedliło 4 sokoły wędrowne z hodowli sokolnika Dariusza Poznańskiego.

Tak duża ilość wsiedlonych w tym roku sokołów spowodowała pewne trudności logistyczne, ale udało się je ostatecznie pokonać.

Wszystkie pisklęta w ramach tej reintrodukcji zostały przez nas zaobrączkowane zgodnie z zasadami przyjętymi od początku programu.

Włocławek: Pierwszy transport sokołówPierwszy transport sokołów do Nadleśnictwa Włocławek - 25 osobników.(Fot. S. Sielicki)

Młode sokoły w gnieździe reintrodukcyjnym tuż po ich wsiedleniu (fot. S.Sielicki)Młode sokoły w gnieździe reintrodukcyjnym tuż po ich wsiedleniu (fot. S.Sielicki)

Młode ptaki już w trakcie oblotu, po wypuszczeniu ze sztucznych gniazd - Nadleśnictwo Barlinek (fot. S. Sielicki)Młode ptaki już w trakcie oblotu, po wypuszczeniu ze sztucznych gniazd - Nadleśnictwo Barlinek (fot. S.Sielicki)logo

WFOŚiGW
w Toruniu

WFOŚiGW
w Olsztynie

WFOŚiGW
we Wrocławiu

Barlinek SA