Dobra - wprowadzenie

Administrator

logo Informację o obecności sokołów wędrownych na wieży w Dobrej koło Nowogardu otrzymaliśmy w kwietniu 2018 r. od Łukasza Borka i Marcina Sowy.  Ptaki były jednak widywane w tym miejscu już od 2016 roku. W roku 2018 skontrolowaliśmy dokładnie wieżę, lecz poza oznakami obecności sokołów, oznak lęgu nie było. Jesienią na jednym z niższych podestów zainstalowaliśmy prowizoryczne gniazda. W roku 2019 sokoły jednak z niego nie skorzystały. Złożyły natomiast jaja na najwyższym poziomie w miejscu, w którym obecnie znajduje się sztuczne gniazdo. Lęg się jednak nie udał. Pod koniec stycznia 2020 r., dzięki uprzejmości właściciela obiektu - firmy EMITEL, udało się zainstalować już ostateczne gniazdo wraz z monitoringiem. Gniazdo zostało zamontowane w ramach realizowanej obecnie przez nas dotacji unijnej, natomiast monitoring sfinansował EMITEL, który wspomaga również transmisję z PKiN, gdzie gniazdują sokoły już od 1998 roku.

Samica z Dobrej nie posiada obrączek, samiec natomiast wykluł się w roku 2013 na kominie Zakładów Chemicznych Police i posiada niebieską obrączkę obserwacyjną 8 U. Obrączkę ornitologiczną prawdopodobnie zgubił. 

Po zainstalowaniu nowego gniazda z monitoringiem, sokoły nadal odwiedzały podest, lecz ani razu nie weszły do gniazda. Próbowały natomiast "dołkować" po przeciwnej stronie. Ze względu na zbliżający się okres lęgowy, zdecydowaliśmy się na instalację prowizorycznego gniazda w miejscu prób "dołkowania" i przenieśliśmy jedną kamerę w pobliże nowego miejsca. W przyszłości spróbujemy jednak namówić sokoły do odwiedzania przygotowanego dla nich apartamentu.

fotoWieża w Dorej koło Nowogardu.fot. Sławomir Sielicki