Więcej o Stowarzyszeniu "SOKÓŁ"

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Administrator
         
   
  Tytuł projektu:
RESTYTUCJA SOKOŁA WĘDROWNEGO W POLSCE
 
  Beneficjent: Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt "SOKÓŁ"  
  Wartość projektu: 1 884 380 zł  
  Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej - 85 %: 1 601 723 zł  
  Wartość dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej - 10 %: 188 438 zł  
  Wartość wkładu własnego - 5%: 94 219 zł  
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 
    Dla rozwoju infrastruktury i środowiska