Więcej o Stowarzyszeniu "SOKÓŁ"

Wsparcie 2012 WFOŚiGW Wrocław

Administrator

„Restytucja sokoła wędrownego na terenie województwa dolnośląskiego"
w roku 2012

Wartość przedsięwzięcia

78 573,45 zł

Wysokość dofinansowania / dotacja

33 700,00 zł

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”
http://wfosigw.wroclaw.pl/