WebCam - Gniazdo Dobra

Podsumowanie roku 2020

Iskierka
Rezydenci
image
maleGrześ

Wykluł się w gnieździe na kominie Zakładów Chemicznych Police w 2013 roku. Posiada jedną niebieską obrączkę o kodzie 8U. Żółtą obrączkę zgubił. 

image
femaleEmilka

Niezaobrączkowana samica. Prawdopodobnie jest tu rezydentką podobnie jak Grześ od 2016 roku. 

Czytaj więcej...

Konkurs na imiona dla dorosłych sokołów - 2020

Administrator

Imiona dla dorosłych sokołów zostały nadane w wyniku konkursu przeprowadzonego wśród pracowników Firmy EMITEL.

Konkurs był podzielony na dwie części, w pierwszej każdy pracownik firmy mógł zgłosić propozycje pary imion (dla samicy i samca). I tak, pierwsza część konkursu przyniosła 17 propozycji imion dla samicy i 16 imion dla samca. Następnie, druga część konkursu przewidywała głosowanie online na zgłoszone imiona. Na tym etapie każdy z pracowników miał możliwość oddania po dwa głosy na imię dla samicy i samca. W wyniku głosowania zwyciężyły imiona Emilka, która uzyskała 40 głosów oraz Grześ, który otrzymał 35 głosów ex aequo z imieniem Emil. W tej sytuacji, zgodnie z regulaminem, wyboru imienia „męskiego” dokonała specjalnie powołana komisja. Głosowanie imion miało miejsce w serwisie intranetowym. Mechanizm głosowania nie umożliwia sprawdzenia dokładnej liczby osób głosujących, niemniej szacunkowo wiemy, że w zabawie udział wzięło około 100 osób.

Imię Emilka pochodzi bezpośrednio od nazwy firmy. Imię Grześ zostało nadane w wyniku docenienia wkładu pracy i zaangażowania dla jednego z pracowników EMITELa, dzięku któremu udało się zamontować gniazdo i podgląd.

Dobra - wprowadzenie

Administrator

logo Informację o obecności sokołów wędrownych na wieży w Dobrej koło Nowogardu otrzymaliśmy w kwietniu 2018 r. od Łukasza Borka i Marcina Sowy.  Ptaki były jednak widywane w tym miejscu już od 2016 roku. W roku 2018 skontrolowaliśmy dokładnie wieżę, lecz poza oznakami obecności sokołów, oznak lęgu nie było. Jesienią na jednym z niższych podestów zainstalowaliśmy prowizoryczne gniazda. W roku 2019 sokoły jednak z niego nie skorzystały. Złożyły natomiast jaja na najwyższym poziomie w miejscu, w którym obecnie znajduje się sztuczne gniazdo. Lęg się jednak nie udał. Pod koniec stycznia 2020 r., dzięki uprzejmości właściciela obiektu - firmy EMITEL, udało się zainstalować już ostateczne gniazdo wraz z monitoringiem. Gniazdo zostało zamontowane w ramach realizowanej obecnie przez nas dotacji unijnej, natomiast monitoring sfinansował EMITEL, który wspomaga również transmisję z PKiN, gdzie gniazdują sokoły już od 1998 roku.

Samica z Dobrej nie posiada obrączek, samiec natomiast wykluł się w roku 2013 na kominie Zakładów Chemicznych Police i posiada niebieską obrączkę obserwacyjną 8 U. Obrączkę ornitologiczną prawdopodobnie zgubił. 

Po zainstalowaniu nowego gniazda z monitoringiem, sokoły nadal odwiedzały podest, lecz ani razu nie weszły do gniazda. Próbowały natomiast "dołkować" po przeciwnej stronie. Ze względu na zbliżający się okres lęgowy, zdecydowaliśmy się na instalację prowizorycznego gniazda w miejscu prób "dołkowania" i przenieśliśmy jedną kamerę w pobliże nowego miejsca. W przyszłości spróbujemy jednak namówić sokoły do odwiedzania przygotowanego dla nich apartamentu.

Czytaj więcej...